ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  25/2/2015
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr       

Αρ.πρωτ. 43                                     

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                                                        ΣΕ
                                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου
 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου σε συνεδρίαση
την  Δευτέρα  29/2/2016 ώρα 21.00 στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:
Ασφαλιστικό
Φορολογικό
Τρέχοντα θέματα
       

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       

         Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                       Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ