ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                                                               Ρέθυμνο   1/2/2016
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr    

Αρ.πρωτ. 23
                                          Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
                                       NEA HMEΡOMHNIA          

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                           προς
                                        όλα τα μέλη
                                            του
                                           Ι.Σ.Ρ.
               Καλούνται όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου σε
        Έκτακτη Γενική Συνέλευση την ΠΈΜΠΤΗ 4/2/2016 ώρα 13.00
         στα γραφεία του Συλλόγου  με θέμα :   

                                  ΕΤΑΑ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ       

      Η συμμετοχή όλων  είναι απαραίτητη  :
      1.Στην απεργία στις 4/2/2016
      2.Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4/2/2016
        Η μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
        Συλλόγου αποτελεί    Πειθαρχικό παράπτωμα .                                               

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                       Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ