ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  4/2/2016
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr   

Αρ.πρωτ. 29                                             Προς
                                                          όλα τα μέλη
                                                               του
                                                              Ι.Σ.Ρ.           

  Συνάδελφοι
 Σήμερα στις 10-11π.μ. πρέπει να δείξουμε με την παρουσία μας στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου και στην πορεία ότι δεν είμαστε θεατές των εξελίξεων που θα καθορίσουν το επαγγελματικό μας μέλλον και την ζωή μας.
Η πρωτοφανής και μαζική αντίδραση όλων των Επιστημονικών Συλλόγων δείχνει την
πραγματική κατάσταση στον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων και την αγωνία τους για την επόμενη ημέρα.
Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί .                       

                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο                                          

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ