ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
                                                                                                                      Αθήνα, 22/4/2016

Ε.Τ.Α.Α.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΓΑΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 53417
ΤΟΜΕΙΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
: Αχαρνών 27 – 104 39 Αθήνα
: Α. Κιτσαντά
210 8820 439
210 8812 261

ΠΡΟΣ : 1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (ΠΙΣ)
                 Πλουτάρχου 3/ 106 75 ΑΘΗΝΑ
           2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΟΟ)
                 Θεμιστοκλέους 38  106 78 ΑΘΗΝΑ
           3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡ/ΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ (ΠΦΣ)
               Πειραιώς 134 & ΑγαθημέροΥ 118 54 ΑΘΗΝΑ
           4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (ΠΚΣ)
               Λεφέβρ 4/117 44 Ν. Κόσμος


Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της απόφασης αρ. 88/19-4-2016 της 10ης συνεδρίασης της Διοικούσας
Επιτροπής Υγειονομικών και του ΔΣ του ΕΤΑΑ σας ενημερώνουμε σχετικά με την
καταβολή εισφορών από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας σε φαρμακοποιούς και
λοιπούς υγειονομικούς :
1. Για κάθε ασφαλισμένο που εντάσσεται στον ανωτέρω διακανονισμό θα
εκδίδονται δύο ειδοποιητήρια (αντί του ενός) κάθε εξάμηνο.
Τα πρώτα που θα αφορούν τη διαφορά ασφαλίστρου ενός εξαμήνου του
παρελθόντος, θα λήγουν 31/5 και 30/11 των μελλοντικών χρόνων του
διακανονισμού και τα δεύτερα που θα αφορούν τις τρέχουσες εισφορές θα
εκδίδονται κανονικά όπως και των υπολοίπων ασφαλισμένων.
2. Οι 8 εξαμηνιαίες δόσεις ορίζονται ως εξής. Σε κάθε μελλοντικό εξάμηνο θα
εκδίδεται και θα πληρώνεται ειδοποιητήριο το οποίο θα αναφέρεται σε
διαφορά ασφαλίστρου παρελθόντος εξαμήνου και συγκεκριμένα :
το Α’ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Β’ εξάμηνο του 2011,
το Β’ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Ά’ εξάμηνο του 2012,
το Α’ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Β’ εξάμηνο του 2012,
το Β’ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Α’ εξάμηνο του 2013,
το Α’ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Β’ εξάμηνο του 2013,
το Β’ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Α’ εξάμηνο του 2014,
το Α’ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Β’ εξάμηνο του 2014,
το Β’ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Α’ εξάμηνο του 2015.
3. Η καταβολή της πρώτης δόσης που αφορά το Β’ εξάμηνο του 2011 θα
πληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2016 και θα πρέπει να καταβληθεί έως
31/5/2016.
4. Ο διακανονισμός διατηρείται σε ισχύ όταν : α) καταβάλλονται οι τρέχουσες
εισφορές και β) Οι ανωτέρω αναφερόμενες δόσεις.
Γίνεται ανεκτή καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης μέχρι την ημερομηνία
καταβολής της επόμενης δόσης.
5. Σε περίπτωση απώλειας των διακανονισμών για τους πιο πάνω λόγους,
θεωρείται ο διακανονισμός ως μη γενόμενος για το υπόλοιπο του ποσού, το
οποίο επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
6. Η ασφαλιστική ικανότητα δεν επηρεάζεται από το διακανονισμό και για τη
χορήγηση της ή όχι δεν αναζητούμε την εξόφληση του δοσολογίου, το οποίο
θεωρούμε ανεξάρτητο της ασφαλιστικής ικανότητας.
7. Επί απώλειας του διακανονισμού, απόλλυται και η ασφαλιστική ικανότητα
όταν ο ισχύον νόμος το προβλέπει.
Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.


                                                                Με εκτίμηση,
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                          Δ. Ε. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                           ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ