ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                            Ρέθυμνο  13/7/2016
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr      

  Αρ.πρωτ. 140                             

                                                A N A K O I Ν Ω Σ Η       

Εξ αιτίας της επανεμφάνισης κρουσμάτων εξαπάτησης συμπολιτών μας και ιδιαίτερα  επιχειρηματιών,με την πρόφαση διάθεσης χρηματικών ποσών ή προϊόντων για την κάλυψη αναγκών Ιατρικών Συνεδρίων κάνοντας χρήση
ονομάτων ειδικοτήτων και τηλεφώνων ιατρών της περιοχής μας, σας συστήνουμε:

1.Σε καμία περίπτωση να μην προχωράτε στη χορηγία χρημάτων ή προϊόντων χωρίς να διασταυρώσετε τα ονόματα και τα   τηλέφωνα των ιατρών που σας αναφέρονται  επικοινωνώντας η δυνατόν μαζί τους.

2.Να αναφέρετε  άμεσα το περιστατικό στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής σας.

3.Εαν εντέλει αποδειχθεί ότι πρόκειται  περί απάτης να ενημερώσετε τις Αστυνομικές
  Αρχές της περιοχής σας.                                         

                                         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ