Η υπ’ αριθμ.20586/30-11-2016 προκήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιμελητή Α΄ Παθολογικής Ογκολογίας.

Δείτε την προκήρυξη