Ενημέρωση  για ανάρτηση πινακίδας στα ιατρεία σχετικά με τη χρήση ή όχι POS
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
Σας γνωστοποιούμε ότι υποχρεούστε σε ανάρτηση πινακίδας από 1/2/2017 στα ιατρεία σύμφωνα με το αρθ. 66 του Ν.4446/2016, για τη χρήση ή όχι POS στο ιατρείο σας:
“Η επιχείρηση ΔΕΝ διαθέτει POS που να αποδέχεται ηλεκτρονικές πληρωμές με χρεωστικές & πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με το άρθ.66 του Ν. 4446/2016.”ή”Η επιχείρηση, δέχεται πληρωμές με κάρτες, στα πρότυπα του μέτρου ανάρτησης επιγραφής για την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης, σύμφωνα με το αρθ. 66 του Ν.4446/2016.”