ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
Ρέθυμνο   25-01-2017                                                     
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –      
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                   
                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 2241.10/255/2017     
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση      : Νεάρχου 49                                                                 
Ταχ. Κωδ.        : 74100  Ρέθυμνο             
Τηλ.                  : 28310 – 22276                                                     
      ΠΡΟΣ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Fax                    : 28310 – 55150                                                                
          Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ                
Πληροφορίες :  Σημ/ρος Λ.Σ.                                                                                     
                             ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μ.                                                       
    ΚΟΙΝ: 1) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
                                Αρχικ/στης Λ.Σ.                                                               
     2) ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΝΕΡ 1ο (υ.τ.α.)    
                                ΔΑΒΗ Ε.                                                                             
3) ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΟΘ (υ.τ.α.)          
Ε-mail               : rethimno@hcg.gr                                                                                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                                            
                                               
ΘΕΜΑ : «Ανασυγκρότηση ΥΕΑΝΕΘ Ρεθύμνου».ΣΧΕΤ. : α) Άρθρο 3 Π.Δ. 591/75 (ΦΕΚ 191Α΄/08-09-1975).
             β) Ν.Δ. 176/69.
             γ) Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α΄/21-03-1997).
             δ) Η αριθ. 12/02-09-2014 Απόφαση Λιμενάρχη Ρεθύμνου (ΑΔΑ: ΒΔΩΕΟΠ-3 Ε 3).
             ε) Η αριθ. πρωτ: 07/02-01-2017 Ληξιαρχική πράξη θανάτου της ιατρού ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ Αθανασίας (μ.π.σ.).1.    Σύμφωνα με (δ) σχετική απόφαση η Υγειονομική Επιτροπή Απογραφής Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) Ρεθύμνου αποτελούνταν από τους ιατρούς : α) ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ Ειρήνη (Παθολόγο), β) ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ Αθανασία (Παθολόγο) και γ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Νικόλαο (Οφθαλμίατρο).
2.    Λόγω θανάτου του μέλους – ιατρού ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗ Αθανασίας, σύμφωνα με (ε) σχετική, εν λόγω επιτροπή χρήζει ανασυγκρότησης δεδομένου ότι όπως προβλέπεται από (α) σχετικό η σύνθεσή της ΥΕΑΝΕΘ, πλην αυτής που εδρεύει στον Πειραιά, είναι τριμελής ή εν ελλείψει διμελής και συγκροτείται δια αποφάσεως του προϊσταμένου της συγκεκριμένης Λιμενικής Αρχής.
3.    Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, το συντομότερο δυνατόν προτεινόμενους ιατρούς ειδικότητας παθολογίας ή εν ελλείψει γενικής ιατρική, μονίμους Δημοσίους υπαλλήλους (κατά προτίμηση) ή και ιδιώτες, προκειμένου η Υπηρεσία μας προβεί στην ανασυγκρότηση της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφής Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) Ρεθύμνου. Ανωτέρω ιατρός (εάν είναι δημόσιος υπάλληλος) θα εξετάζει τους υποψήφιους ναυτικούς εκτός ωραρίου εργασίας σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, πράγμα το οποίο θα προκύπτει από πρωτότυπη βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του, η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ΥΕΑΝΕΘ είναι οι ιατροί να μην μετέχουν σε πάνω από δύο συμβούλια ή επιτροπές του Δημοσίου επί πληρωμή, σύμφωνα με ανωτέρω (β) σχετικό.
                       
                                                                                                                  
                                                                                                              
                                                                          Ο  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ                                             ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ