ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  22/3/2017
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
 E-mail  is-reth@otenet.gr      

Αρ.πρωτ. 64
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ι.Σ.Ρ.

Προς
Όλα τα μέλη τουΙατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,
Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ρ. της 20/3/2016
Σας καλούμε
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Mαρτίου  ώρα 20.00 στα γραφεία
του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου  με θέματα:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2016-Προυπολογισμός 2017
2. Ασφαλιστικό-Φορολογικό
3. ΕΟΠΥΥ-Π.Φ.Υ.
4. Τρέχοντα θέματα

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΩΡΑ 20.00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ.                   

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                    Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                                  Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ