ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  31/5/2017
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr    

    Αρ.πρωτ.116

                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


              Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για παιδικές    κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ) ,που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 έως 31/12/2011 .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι
1.    Αίτηση
2.    Ασφαλιστική ικανότητα για το 2017(έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ιστοσελίδας ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στη διαδρομή Ηλεκτρονικές υπηρεσίες-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ)
3.    Φωτογραφία
4.    Ε1 ή Εκκαθαριστικό  2015

Η υποβολή αιτήσεων:για τηνΑ΄ περίοδο  αρχίζει από 2/6/2017 έως 14/6/2017 ώρα 12.00
                               για την Β’ και Γ΄ περίοδο από 19/6/2017 έως 30/6/2017ώρα 12.00

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου στο τηλ.28310 29016 .

                                       ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ