ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο 19/6/2017
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr       

Αρ.πρωτ.126

                                                               ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
             

Σας γνωρίζουμε ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ έτους 2016 για τη φορολογική σας δήλωση εκδίδονται μόνο από τον ΕΦΚΑ Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να στείλετε σχετική αίτηση στο email ΕΤΑΑ.tsay@gmail.com ή να απευθύνεστε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου .

                                                   ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ