ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                   Ρέθυμνο  12/9/2017
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016                                                    Αρ.πρωτ. 189
  E-mail  is-reth@otenet.gr      

   Προς:
     Όλα τα μέλη του
         Ι.Σ.Ρ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

     
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί ΙατρικώνΣυλλόγων προκηρύσσει την  Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 από τις  8:00πμ.-7:00μμ στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Λ. Κουντουριώτη 124 α΄ όροφος αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

1.     Εννέα(9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2.    Τριών(3) Τακτικών και τριών (3)Αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
3.    Τεσσάρων(4)Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
4.    Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και (5) Τακτικών Μελών και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και (5) Αναπληρωματικών Μελών.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν στο Σύλλογο μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 2.00 το μεσημέρι

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ιατροί που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους μέχρι την
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 ώρα 2.00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το Νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

             Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                               Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ