ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                 
                                            
                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                     Ρέθυμνο 22/11/2017
                                                                                                     Aρ.πρωτ.233

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου στηρίζουν τη στάση εργασίας, την οποία προκήρυξε η ΟΕΝΓΕ στις 23 Νοεμβρίου 2017 με το θέμα των επικουρικών ιατρών.
Καλούμε τη Κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στο θέμα των επικουρικών ιατρών, καθόσον πάρα πολλοί επίτροποι επιστρέφουν αθεώρητα τα εντάλματα πληρωμής μισθών και εφημεριών, με αποτέλεσμα πολλοί  συνάδελφοι επικουρικοί ιατροί να είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο.
Τα Νοσοκομεία της χώρας στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό  στην εργασία των επικουρικών ιατρών και η απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους.
Δεν είναι δυνατόν οι μισοί  από τους 2.100 περίπου συνολικά επικουρικούς συναδέλφους να ευρίσκονται στον αέρα από πλευράς εργασίας και μισθοδοσίας.
Η μόνιμη λύση είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα, σύμφωνα με την πάγια θέση των Ιατρικών Συλλόγων
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Κυβέρνηση συνολικά οφείλουν να προχωρήσουν σε μαζικές προσλήψεις, 6.500 μόνιμων ιατρών οι οποίες είναι κενές, διαφορετικά τα Νοσοκομεία της χώρας είναι αδύνατο να λειτουργήσουν ομαλά

                                         ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ