ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
     Η Δ.Ε.Η. ΘΑ ΠΡΟΒΕΊ ΣΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 11/12/2017.
     ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟΝΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. www.dei.gr ;  ή ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.              

                                               ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ