ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡ ΠΡΩΤ.  33                                                                       Ρέθυμνο 6.2.2018
                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας  μεταρρύθμισης  στον χώρο της Υγείας με επίκεντρο την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ( ΠΦΥ ).  Θεωρούμε επιβεβλημένο να εκφράσουμε  τον προβληματισμό μας σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του νέου  συστήματος  ΠΦΥ .  
Οι διαπιστώσεις στις οποίες στηρίζεται ο προβληματισμός και η κριτική μας ,  είναι επιγραμματικά οι ακόλουθες :
1.    Ο σχεδιασμός έγινε τελικά  χωρίς τους γιατρούς πάρα τις προσδοκίες του ιατρικού κόσμου και  παρά την ύπαρξη συγκεκριμένης πρότασης από τον ΠΙΣ  και τους Ιατρικούς Συλλόγους ,  ενώ  οι προτεινόμενες σχέσεις και συνθήκες εργασίας πραγματικά υποβαθμίζουν την επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση των γιατρών .
2.    Η όποια διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα είχε μάλλον τον χαρακτήρα ακαδημαϊκής καταγραφής των απόψεων  και  ενημέρωσης για προειλημμένες αποφάσεις ,  υπαγορευμένες από εξωιατρικους  παράγοντες όπως , για παράδειγμα, τα προ απαιτούμενα των αξιολογήσεων
3.    Δεν υπήρξε πιλοτική εφαρμογή παρά  τις δεσμεύσεις του υπουργείου.
4.    Εμφανίσθηκαν ήδη από την αρχή της εφαρμογής του συστήματος  , σοβαρές αδυναμίες  με κυριότερη την αποχή και την αδιαφορία  των γιατρών τόσο για την   κάλυψη των ΤΟΜΥ όσο και για τις θέσεις Οικογενειακών  Ιατρών (Ο.Ι) .
5.    Οι επερχόμενες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ  με τους γιατρούς  ειδικοτήτων ,  συλλογικές ή ατομικές ,  κατά αντιστοιχία με αυτές των οικογενειακών ,  είναι αναμενόμενο   να μην προχωρήσουν αφού δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επιβίωσης των  συμβεβλημένων   ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών .  Άρα , θα υπάρξει  έλλειμμα γιατρών σε όλα τα επίπεδα !!
6.    Δεν αξιοποιείται με τις πολιτικές αυτές επιλογές  το  πολύτιμο ιατρικό δυναμικό των ειδικευμένων γιατρών της χώρας  ,  βασική επιλογή της πρότασης των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου ΙΣ .
7.    Καταργείται σταδιακά    η  ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους πολίτες   ,  βασική προϋπόθεση , επίσης ,  της πρότασης μας. Αυτό θα γίνει μέσω του διπλού συστήματος παραπομπής  και υποχρεωτικής κατεύθυνσης   ( σε επίπεδο ΤΟΜΥ και Οικογενειακών Ιατρών   δηλαδή ) παρά τις περί του αντίθετου διαβεβαιώσεις  στελεχών του υπουργείου. Σύμφωνα με την πάγια αντίληψη μας  όλοι  οι πολίτες πρέπει να έχουν δυνατότητα επιλογής γιατρού και   απρόσκοπτη πρόσβαση στη Πρωτοβάθμια ΦΥ.
8.    Σε πλήρη ανάπτυξη το σύστημα  των ΤΟΜΥ θα καλύπτει ,σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου  , μόλις το 30%  του πληθυσμού . Για τον υπόλοιπο πληθυσμό ποιος θα αναλάβει τις πάνω από 15 διαφορετικές δράσεις πρόληψης ,  προαγωγής και φροντίδας υγείας που προβλέπεται ως έργο των ΤΟΜΥ  ? Πως διασφαλίζεται   η’’ καθολική ΄΄ και η ‘’ισότιμη ΄΄ κάλυψη του πληθυσμού  ?  Θα μετατραπούν τελικά  οι ΤΟΜΥ    σε κέντρα συνταγογράφησης ΄΄  ?
9.    Δεν ανακόπτεται  το ρεύμα  φυγής νέων γιατρών προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας  στο εξωτερικό  ούτε αναμένεται επιστροφή γιατρών  με τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου και χαμηλών αποδοχών   που προτείνονται .
10.    Καθυστερεί  η ανάπτυξη, η οργάνωση και η στελέχωση με μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ΠΑΑ ) του    Αστικού  Κέντρου Υγείας    , που έχει απόλυτη προτεραιότητα στην δική μας πρόταση, προκειμένου   να   αποσυμφορηθεί     άμεσα    το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στον  νομό  μας.
11.     Κινδυνεύουν  να αποδυναμωθούν   τα  ΚΥ Υπαίθρου  , αν γίνουν  υποχρεωτικές μετακινήσεις των γιατρών, όπως  αναφέρεται στον νόμο  ,  για να καλυφθούν τα κενά του συστήματος ,στερώντας από την ύπαιθρο ,ιατρικό δυναμικό επιφορτισμένο με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες πρωτοβάθμιας φροντίδας   .
Ένα σύστημα ΠΦΥ αξιόπιστο και λειτουργικό είναι δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο και συναινέσεις.  
Χωρίς    την ενεργή  συμμετοχή   των   γιατρών σε όλα τα στάδια , από τον σχεδιασμό έως την πραγματοποίηση   ,  δεν θα προχωρήσει όπως έχει δείξει η εμπειρία από προηγούμενες ανάλογες προσπάθειες    .
Προτείνουμε  έστω και τώρα έναν ανοικτό  ,  ειλικρινή και ουσιαστικό   διάλογο με την πολιτεία ,   για όλα  τα προβλήματα που υπάρχουν και αναφύονται διαρκώς στον πολύπαθο χώρο της Υγείας και ειδικότερα στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας  .


                                          ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ