ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                     Ρέθυμνο 29/5/2018
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr      

  Αρ.πρωτ. 143

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
προς
όλα τα μέλη του

I.Σ.Ρ.

                                 Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου,
                                  συμμετέχουν στις 30/5/2018 στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης κατά
                                    της λιτότητας,  της ανεργίας  και της  υπερφορολόγησης.
                                Σας καλούμε να συμμετάσχετε και σας περιμένουμε στην κεντρική εκδήλωση
                                των φορέων την Τετάρτη ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κήπο.

                   
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 

                  Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                         Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ