ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την:
Α΄κατασκηνωτική περίοδο από 08/06/2018 έως 14/06/2018
Β, Γ, Δ κατασκηνωτική περίοδο από 18/06/2018 έως 29/06/2018

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2004 έως 31-12-2012 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2002 έως 31-12-2012). Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr, στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ. Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsay-portal@tsay.gr Η υποβολή της αίτησης γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://www.tsay.gr/KataskinoseisWeb/
ΠΡΟΣΟΧΗ για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή θα ακολουθήσει ανακοίνωση.
Λίστα Κατασκηνώσεων Παρακαλούμε προσέχετε ποια περίοδο επιλέγετε γιατί δεν έχουν όλες οι κατασκηνώσεις θέσεις για όλες τις περιόδους. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 731555 / 7-6-2018 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας η συνολική διαδικασία του κατασκηνωτικού προγράμματος ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2018 τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.