ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  12/6/2018
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016
  E-mail  is-reth@otenet.gr       

Αρ.πρωτ. 167

                                                      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


              Σας γνωρίζουμε ότι έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για παιδικές    κατασκηνώσεις για παιδιά ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ) ,που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως 31/12/2012 .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
 1.Αιτηση (η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά)τυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο.
2.Κάρτα Κατασκηνωτή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
3.Φωτογραφία του ή των παιδιών.
4.Εκκαθαριστικό του 2016
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο για πολύτεκνες ή μονογονεικές οικογένειες.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να τα προσκομίσετε στο Σύλλογο το αργότερο έως την Πέμπτη 14/6/2018 ώρα 12.00μμ προκειμένου να σταλούν στο ΤΣΑΥ.

       Η υποβολή αιτήσεων: για τηνΑ΄ περίοδο  αρχίζει από 8/6/2018 έως 14/6/2018
                                      για την Β’ και Γ΄ περίοδο από 18/6/2018 έως 29/6/2018

Σας εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης την κατασκήνωση και
την περίοδο επειδή δεν μπορεί να γίνουν αλλαγές και επειδή ο αριθμός των θέσεων σε
κατασκηνώσεις Ρεθύμνου και Χανίων είναι περιορισμένες  
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου στο τηλ.
28310 29016 .

                                                       ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ