ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  20/8/2018
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016                                                          Αρ.πρωτ. 228
  E-mail  is-reth@otenet.gr       

          Προς:
     Όλα τα μέλη του
         Ι.Σ.Ρ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
           Καλούνται τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 20:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου  Ρεθύμνου Λ. Κουντουριώτη 124 1ος όροφος  με θέματα:
    1.Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
    2.Οικονομικός Απολογισμός
    3.Τρέχοντα θέματα   Σε περίπτωση με επιτεύξεως απαρτίας  η  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου  ώρα 20:00  στο AMΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (όπως ορίζει ο νέος Νόμος 4512/17.1.2018 ΦΕΚΑ’ αρ.5,αρθρ.301).                       

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                          Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                       Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ