ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ                        Ρέθυμνο  11/9/2018
 ΤΗΛ.-FAX  2831029016                                                          Αρ.πρωτ. 258
  E-mail  is-reth@otenet.gr       

Προς:
Όλα τα μέλη του
 Ι.Σ.Ρ
                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
                                        ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) και την απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με αρ.πρωτ. 501/1.3.2018ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου σε εκλογές στις 21 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και από ώρα 8:00 π.μ. έως τη δύση του ήλιου (18:40), στα γραφεία του Συλλόγου  Λ. Κουντουριώτη  124 α΄όροφος  για την ανάδειξη:
1. ΕΝΤΕΚΑ (11) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και επτά (7) συμβούλους) (παρ. 1α, άρθρο 304).
2. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών Μελών με τα αναπληρωματικά τους (παρ. 1, άρθρο 324).
3. ΤΡΙΩΝ (3) Ελεγκτών Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (παρ. 1, άρθρο 314).
4. ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (άρθρο 276).
     
Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι αιτήσεις των υποψηφίων  γίνονται προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, 30 ημέρες πριν τις εκλογές, δηλ. μέχρι Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.
«Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την οικονομική τακτοποίηση όλων των υποψηφίων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων (παρ. 2 & 3, άρθρο 305).»
Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση τους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές αιτήσεις, δηλ. Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 (παρ. 2, άρθρο 305).
Υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και  υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (παρ. 1, άρθρο 305).
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου  οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες (παρ. 2α άρθρο 304).
Σημείωση:
Η διαδικασία διενέργειας εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους διέπεται από τα άρθρα 276, 279, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 314, 324 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018).

                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                          Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                       Κ.ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ