Οδηγίες για την εκλογική διαδικασία
της 21ης Οκτωβρίου 2018  I.Σ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Αριθ. Πρωτ.:  309                                                                    Ρέθυμνο: 16/10/2018

                                       Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά την ημέρα των εκλογών προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση κατά την προσέλευσή σας.
Οι εκλογές ως γνωστό θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 21  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 στα γραφεία του Συλλόγου, (Λ.Κουντουριώτη 124 ), σε ένα (1) εκλογικό τμήμα, για την ανάδειξη:
ΕΝΤΕΚΑΜΕΛΟΥΣ  (11) Διοικητικού Συμβουλίου, (άρθρο 304, παρ. 1),
Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών με τα αναπληρωματικά, του Πειθαρχικού Συμβουλίου. (άρθρο 324)
Τεσσάρων  (4) εκπροσώπων του Συλλόγου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. (άρθρο 276)
Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 314)
Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας που έχει δικαίωμα ψήφου, προσερχόμενος στην αίθουσα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραλαμβάνει από αυτήν τέσσερις φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του Συλλόγου
ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο χρώματος λευκού με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
ένα για το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρώματος πορτοκαλί με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια,
ένα για την Εξελεγκτική Επιτροπή χρώματος ροζ με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια &
ένα για τους εκπροσώπους στον Π.Ι.Σ. χρώματος πράσινου με τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια.
Ο εκλογέας μετά την παραλαβή των ανωτέρω αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας.
Η υπέρ των υποψηφίων προτίμηση εκφράζεται με σταυρό που τίθεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και συγκεκριμένα μπορεί να προτιμήσει κατ΄ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους και να θέσει τόσους σταυρούς όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.
Αναλυτικά:
Για το ΔΣ από 0 έως και 11 σταυρούς
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο από 0 έως και 6 σταυρούς για τα τακτικά μέλη
Οι υποψήφιοι Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης . Εάν λάβουν σταυρό, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή από 0 έως και 3 σταυρούς &
Για τους εκπροσώπους στον ΠΙΣ από 0 έως και  4 σταυρούς
Ακολούθως, τα ψηφοδέλτια εγκλείονται στους οικείους φακέλους, οι οποίοι ρίχνονται στις προς τούτο τοποθετημένες ψηφοδόχους ιδιοχείρως από τον εκλογέα.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι κατά το χρόνο της ψηφοφορίας απαγορεύεται στην αίθουσα ψηφοφορίας η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, και αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της Εφορευτικής Επιτροπής.

                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                           Ο Πρόεδρος                                                             Η  Γραμματέας
           Γεώργιος Στεφανάκης                                               Καλλιόπη Ψαρουδάκη