Αθήνα 24Φεβρουαρίου 2020
                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυξημένη εγρήγορση αλλά και απόλυτη ψυχραιμία, συνιστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) στους ιατρούς όλης της χώρας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού. Δεδομένου ότι ο ιόςCOVID-19 έχει διασπαρεί και στη γειτονική Ιταλία, όπου και καταγράφονται ήδη δεκάδες κρούσματα αλλά και θάνατοι, ο ΠΙΣ εφιστά την προσοχή του ιατρικού κόσμου της χώρας, προκειμένου να τηρεί απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επικαιροποιείόλες τις οδηγίες,
βάσει των νέων επιδημιολογικών κριτηρίων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ υπενθυμίζει τα όσα πρέπει να τηρούν οι ιατροί όλης της χώρας στην περίπτωση που διαχειριστούν πιθανό κρούσμα κορωνοϊού. Οι αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο και την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας, έχουν ως εξής:Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή διαχείρισης ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον ιό COVID-19, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις, καθώς και προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.Πρωτίστως όμως οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν το ιστορικό των ασθενών με σχολαστικό τρόπο και σύμφωνα με το παραπεμπτικό που έχουν λάβει. Σε περιπτώσεις ύποπτων περιστατικών,θα πρέπει αμέσως να επικοινωνούν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για περαιτέρω οδηγίεςστο τηλέφωνο τηλ. 210-5212000. Σε ότι αφορά στους ασθενείςπου παρουσιάζουν συμπτώματα κρυολογήματος, δυσκολίας στην αναπνοή και πυρετό, θα πρέπει να επικοινωνούν με το γιατρό τους και να παραμένουνστο σπίτι τους. Επίσης δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να μην λαμβάνουν αντιβιοτικά και αντιικάφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού και να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.Σε ότι αφορά στη διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων από τους γιατρούς σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:
Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ιογενούς πνευμονίας με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιούστην Κίνα, συστήνονται τα παρακάτω:-χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή
-εξέταση και νοσηλεία του ασθενή σε ξεχωριστό θάλαμο
-εφαρμογή βασικών προφυλάξεων, προφυλάξεων επαφής και προφυλάξεων
σταγονιδίων από το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση του ασθενή
-άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
-άμεση δήλωση του περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας ΥγείαςΜέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης από τον ιό COVID-19Βασικές προφυλάξειςΟι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τηχρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείρισηαιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανσηεπιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού πουχρησιμοποιείται στον ασθενή.Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική:-χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον ασθενή.
-κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο.
-εφαρμογή υγιεινής χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις.
Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας καιη εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς τωνπαθογόνων μικροοργανισμών.
Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και ηχρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. Ηδιαχείριση του ιματισμού, των σκευών εστίασης και των μολυσματικών απορριμμάτων θα γίνεταισύμφωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες διαδικασίες ασφαλείας.Επιπρόσθετες προφυλάξεις για τη διαχείριση περιστατικού με πιθανή λοίμωξη από τον ιόΠροφυλάξεις επαφής και σταγονιδίωνΌλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή (μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος,επισκέπτες και προσωπικό υπηρεσιών υγείας), θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτός των βασικώνπροφυλάξεων και τις προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.
-Οι ασθενείς νοσηλεύονται σε επαρκώς αεριζόμενο μονόκλινο θάλαμο και εάν αυτό δεν είναιδυνατό συν-νοσηλεύονται με άλλον ασθενή με πιθανή λοίμωξη από τον ιόCOVID-19.
-Τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1 μέτρου μεταξύ των κλινών στους θαλάμους νοσηλείας.
-Ορισμός συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας που θα εμπλακούν αποκλειστικά στη
νοσηλεία των ασθενών.Όλα τα άτομα που έρχονται σε στενή επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να εφαρμόζουν:-Μάσκα FFP2
-Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή
προστατευτικά γυαλιά ευρέως πεδίου)
-Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια
-Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
-Υγιεινή των χεριών
-Αποφυγή επαφής ματιών, μύτης ή στόματος με δυνητικά μολυσμένα χέρια
-Ιατρικός εξοπλισμός (στηθοσκόπια, θερμόμετρα, πιεσόμετρα) αποκλειστικής χρήσης γιατον συγκεκριμένο ασθενή. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ο ιατρικός
εξοπλισμός καθαρίζεται και απολυμαίνεται από τον ένα ασθενή στον άλλο.
-Περιορισμός των μετακινήσεων του ασθενή στις απόλυτα αναγκαίες για ιατρικούς λόγουςκαι χρήση της μικρότερης δυνατής διαδρομής
-Ενημέρωση του τμήματος υποδοχής του ασθενή για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχουκαι πρόληψης της διασποράς
-Το προσωπικό που μεταφέρει τον ασθενή πρέπει να εφαρμόζει τον εξοπλισμό ατομικήςπροστασίας και την υγιεινή των χεριών
-Χρήση αποκλειστικού φορητού ακτινολογικού ή άλλου διαγνωστικού εξοπλισμού
-Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή ο ασθενής
-Περιορισμός του αριθμού των μελών της οικογένειας και των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό
-Καταγραφή όλων των ατόμων που εισέρχονται στο θάλαμο του ασθενή
συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού και των επισκεπτών.Αερογενείς προφυλάξειςΧειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μη επεμβατικόςμηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήσηAMBU) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης κοροναϊών.Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει ναεφαρμόζουν:-Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP3)
-Οφθαλμική προστασία/προστασία προσώπου (ασπίδα προσώπου ή προστατευτικά
γυαλιά ευρέως πεδίου)
-Καθαρή μη αποστειρωμένη αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια και εάν δεν είναι
διαθέσιμη, αδιάβροχη ποδιά για προστασία από ενδεχόμενη διαβροχή της ρόμπας
από μεγάλη ποσότητα βιολογικών υγρών.
-Γάντια μιας χρήσεως (αποστειρωμένα όταν η διαδικασία το απαιτεί)
-Υγιεινή των χεριών
Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε επαρκώς αεριζόμενο θάλαμο ή σε θάλαμο αρνητικήςπίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεταιστο ελάχιστο απαραίτητο.Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρόληψης της διασποράςΟι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρόσθεταμέτρα των προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διάστημα που οασθενής είναι συμπτωματικός.                               

                                                        Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

                  Ο εκλεγμένος Πρόεδρος            Ο εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας
 
                 Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος        Δρ  Γεώργιος  Ι. Ελευθερίου
                    Πλαστικός Χειρουργός                             Αγγειοχειρουργός