Ρέθυμνο  27/3/2020
Αρ.πρωτ. 127
Επείγουσα Ανακοίνωση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας επισημαίνουμε   για μια ακόμη φορά   ότι η τήρηση των οδηγιών που εστάλησαν από τον ΠΙΣ και τον ΙΣΡ  σχετικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων είναι απολύτως αναγκαία για τον περιορισμό της κίνησης των ασθενών και μέσω αυτού της διασποράς του ιού.
Οιαδήποτε ιατρική πράξη δύναται να αναβληθεί για μικρό χρονικό διάστημα, οφείλουμε να την αναβάλλουμε (τακτικοί επανέλεγχοι, προληπτικές εξετάσεις , τακτικοί εμβολιασμοί ενηλίκων και παιδιών)
Ο στόχος μας είναι , συμφώνα με την τελευταία ανακοίνωση του  ΠΙΣ  η διαχείριση κρουσμάτων στην κοινότητα  στις ακόλουθες   κατευθύνσεις  :
I.    Η τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της επιμόλυνσης  της κοινότητας και η αποφυγή μετακίνησης των επιβεβαιωμένων ή  ύποπτων κρουσμάτων.                                                                             
II.    Η αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων από ύποπτα κρούσματα, περιορίζοντας την επιμόλυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που ακουσίως μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί τους, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
III.    Αξιοποίηση και συμμετοχή του συνόλου του ιατρικού προσωπικού της χώρας. Στην  προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης ο ιδιωτικός τομέας  μπορεί  να συμβάλει  καθοριστικά εντός προδιαγεγραμμένου πλαισίου.Μεταξύ των άλλων από τον ΠΙΣ κρίνεται αναγκαία
– Η σύνταξη από τον ΕΟΔΥ πρωτοκόλλου διαχείρισης των επιβεβαιωμένων ή ύποπτων κρουσμάτων στην κοινότητα με σαφή αναφορά στην παραμετροποίηση των κλινικών και εργαστηριακών σημείων παρακολούθησης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς, με ιδιαίτερη μνεία σε κλινικό εργαστηριακά σημεία που χρήζουν παραπομπής σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί στη διαχείριση ευπαθών ομάδων.
-Η  δημιουργία τοπικού περιφερειακού συντονιστικού κέντρου υπό την αιγίδα και την απόλυτη καθοδήγηση του ΕΟΔΥ με τη συνδρομή των Ιατρικών Συλλόγων.
-Η  δημιουργία κέντρων ή κινητών μονάδωνCOVID-19 ανά νομό, ώστε να πραγματοποιούνται  οι απαραίτητες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση της πνευμονίας που προκαλείται από τον κορωνοϊό στην κοινότητα. Σε περίπτωση υιοθέτησης του μοντέλου της κινητής μονάδας, απαραίτητη κρίνεται η παρουσία ιατρού με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατ’οίκον εκτίμηση της υγείας του ασθενούς.
-Δημιουργία μίας δομής δειγματοληψίας (ολοήμερη κάλυψη) ανά νομό σε κοντέϊνερ (isolationbox) για την αρχική κλινική εξέταση και δειγματοληψία των ασθενών.
Εθελοντικό πρόγραμμα  ( ethelontes.gov.gr )
Σε συνέχεια προηγουμένης πρόσκλησης μας  (  16/3  ΑΠ  108 ) και καθώς η πανδημία εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς κρίθηκε αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υγείας στις δομές υγείας της χώρας μας κι από εθελοντές όπως προβλέπεται από το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας
Το εθελοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας  απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας.
Επίσης μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει.
Οι εθελοντές ανάλογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστηρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν. Θα παρέχουν συγκεκριμένο έργο και θα έχουν συνεργασία με το ήδη υπηρετούν προσωπικό.
Δήλωση Συμμετοχής
Οι εθελοντές θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα καταγραφής στο site : ethelontes.gov.gr
Οι αιτήσεις των εθελοντών θα καταχωρούνται ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης που θα συμπληρώνουν στο σχετικό πεδίο.
Εν συνεχεία θα υπάρξει κατανομή από τις Υγειονομικές Περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στις δομές υγείας της περιοχής ευθύνης τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Οι στιγμές που ζούμε είναι κρίσιμες  και αφορούν το παρόν και το μέλλον όλων  μας μηδενός εξαιρούμενου.
Πρέπει να παλέψουμε με σύνεση  , με   καθαρό  μυαλό  , με  αλληλεγγύη,  συντεταγμένα , όχι με πανικό και με  ότι μέσα διαθέτουμε .
Δεν πρέπει να μας ξεφύγει η κατάσταση όσο εμείς έχουμε τον έλεγχο της.
                        ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ    

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                            Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ