ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ   

ΤΗΛ.-FAX  2831029016
 E-mail  is-reth@otenet.gr
                                                                                              ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
                  
Ρέθυμνο  28/3/2020
Αρ.πρωτ. 128

Προς
Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
Α Θ Η Ν Α

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας επισημαίνουμε  ένα  θέμα που θέλουμε να δείτε κατά προτεραιότητα .
Αφορά στους γιατρούς  που  επιφορτίζονται με το σοβαρό και κρίσιμο έργο διαλογής και παρακολούθησης  ασθενών από απόσταση καθώς και για την περίπτωση που θα προχωρήσει η οργανωμένη επίσκεψη κατ οικον που αποτελεί και πρόταση   μας προς την πολιτεία σύμφωνα με την  επιστολή σας  ( ΑΠ  5271 28/3/20 παρ. IVa).
Χρειαζόμαστε  ΑΜΕΣΑ, από τον ΕΟΔΥ , πρωτόκολλα διαχείρισης αυτών των περιστατικών   από  τους γιατρούς της  πρωτοβάθμιας περίθαλψης , δημόσιας και ιδιωτικής τοσο για την καλύτερη αντιμετώπιση τους οσο και για όποιο θεμα αστικής ευθύνης προκύψει όπως έχετε έγκαιρα επισημάνει .     
Βέβαιοι για την γνώση του θέματος και για το ενδιαφέρον σας αναμένουμε τις ενέργειες σας                                                 Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                         Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ