ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ   

ΤΗΛ.-FAX  2831029016
 E-mail  is-reth@otenet.gr   

Ρέθυμνο  1/4/2020
Αρ.πρωτ. 134

Προς
Ιδιώτες ιατρούς
μέλη του Ι.Σ.Ρ.

Σχετικά  με την αμοιβή και την έκδοση φορολογικού παραστατικού που αφορούν την άυλη συνταγή σας ενημερώνουμε ότι έχουμε απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Π.Ι.Σ.
Εν αναμονή της απάντησης, με κάθε σχετική επιφύλαξη είναι  να συνεχίσουν να τηρούνται οι τυπικές φορολογικές διαδικασίες ήτοι:
1.Γιά τους συμβεβλημένους ιατρούς ισχύει το πλαφόν των 200 επισκέψεων και η διαδικασία που τηρείται.
2.Για τους πιστοποιημένους αλλά και για τους συμβεβλημένους, εφόσον ολοκληρωθούν οι 200 επισκέψεις, θεωρούμε ότι πρέπει  να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό (Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών)κατά περίπτωση δηλαδή δωρεάν σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμοιβή ή με την πραγματική αμοιβή σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική συναλλαγή.
3.Σε περίπτωση αμοιβής τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες όπως καταβολή μετρητών ,εξόφληση μέσω τραπεζικών διαδικασιών κλπ.
4.Σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικού παραστατικού(δωρεάν ή επ΄αμοιβή) να γίνεται ειδική αναφορά στις παρατηρήσεις ότι πρόκειται για έκδοση άυλης συνταγής με αντίστοιχη αναγραφή της σχετικής αρίθμησης της.Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι αυτές που ισχύουν  με τα μέχρι τώρα δεδομένα .Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε
        

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                             Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ