ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ   

ΤΗΛ.-FAX  2831029016
 E-mail  is-reth@otenet.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
   
                                                                                                Ρέθυμνο  3/4/2020
                                                                                                Αρ.πρωτ. 140

Προς Διοίκηση 7ηςΥΠΕ Κρήτης
Κοιν/ση Διοικητή Γ.Ν.Ρεθύμνου

Σύμφωνα  με τα δικά μας στοιχεία έχουν υποβάλλει στην πλατφόρμα ethelontes.gr αίτημα συμμετοχής 15 ιδιώτες γιατροί μέλη του Συλλόγου μας.
  Επειδή έχουμε δεχθεί από την Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής και
υπεύθυνη της Κλινικής Κορωνοιού κ. Ιωαννίδου πρόσκληση να επισκεφθούν οι εθελοντές το Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία περίθαλψης περιστατικών Covid-19,
ερωτούμε εάν αυτό  υπάγεται σε γενικότερο σχεδιασμό και βέβαια εάν επιτρέπεται.
   Γενικότερα ως Ιατρικός Σύλλογος θεωρούμε χρήσιμο και αναγκαίο να ενημερωθούμε άμεσα για τον σχεδιασμό που έχετε κάνει για το Νομό μας και ειδικότερα για τον ρόλο των γιατρών της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης Δημόσιας και Ιδιωτικής σε συνάρτηση με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου.
   Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το ταχύτερο δυνατό.      

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ                                             Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ