ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ    
ΤΗΛ.-FAX  2831029016
 E-mail  is-reth@otenet.gr   
Ρέθυμνο  27/4/2020
Αρ.πρωτ. 146

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άρση περιοριστικών μέτρων  και επιστροφή στην νέα …κανονικότητα λειτουργίας
ιατρείων και εργαστήριων .
Τα πρώτα βήματα προς την άρση των περιοριστικών μέτρων , λόγω  COVID19 ,  και  την ασφαλή λειτουργία ιατρείων και εργαστηρίων  είναι αναγκαία και προγραμματίζονται για το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα   αλλά πρέπει να γίνουν πολύ  προσεκτικά σύμφωνα με την άποψη μας  και τις σχετικές οδηγίες του Πανελλήνιου  Ιατρικού Συλλόγου
Είναι επιτακτική η ανάγκη να μείνουμε προσηλωμένοι στις οδηγίες των ειδικών και να διασφαλιστεί η επιστροφή στην κανονικότητα της διάγνωσης και θεραπείας  ύστερα από εβδομάδες καραντίνας και τα πρώτα δείγματα υποχώρησης της επιδημίας
Όλοι  οι γιατροί έχουν λάβει σαφείς σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού μεταξύ ασθενών , εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
Οι προληπτικές επισκέψεις-εξετάσεις πρέπει να αρχίσουν να επαναπρογραμματίζονται.
Οι χρόνιες παθήσεις κινδυνεύουν να μετατραπούν σε… οξείες λόγω πλημμελούς ιατρικής παρακολούθησης.
Υπάρχει ανάγκη ασφαλούς επιστροφής στην κανονικότητα λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων-εργαστηρίων.
Η ασφαλής πρόσβαση στα ιατρεία αλλά και στα εργαστήρια θα επιτευχθεί με την σχολαστική εφαρμογή των οδηγιών  των ειδικών κέντρων για τις λοιμώξεις  ( ΕΟΔΥ   Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών ,  ECDC )  
Η πρόσβαση θα συνεχίσει να γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυννενοησης (ραντεβού) για τα χρόνια, τακτικά περιστατικά  αλλά και για όσα επείγοντα αυτό είναι εφικτό. Τα ραντεβού πρέπει να προγραμματίζονται με τρόπο αποφυγής συγχρωτισμού ασθενών στους χώρους αναμονής των ιατρείων-εργαστηρίων.
Η επίσκεψη στο γιατρό θα γίνεται μόνο από τον ασθενή και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑΜΕΑ, άτομα που χρήζουν βοήθειας ετέρου προσώπου) θα επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή ο οποίος και αυτός θα πρέπει να φοράει μάσκα προσώπου καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής στο Ιατρείο-Εργαστήριο .
Το προσωπικό των ιατρείων που έρχεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή πρέπει να φοράει υποχρεωτικά μάσκα προστασίας το ίδιο θα πρέπει να ζητούμε και από τους προσερχόμενους ασθενείς. (Νεότερη οδηγία του ECDC συνιστά τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους από όλους τους πολίτες)
 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε όσους από μας διαχειρίζονται εμπύρετα περιστατικά τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αποφυγής συγχρωτισμού με άλλα περιστατικά, πρέπει δε να γίνεται προσπάθεια να εξετάζονται στη λήξη του ωραρίου των ιατρείων μας και να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά κρούσματα κορωνοϊού λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Μετά την αποχώρηση και για κάθε ασθενή  ξεχωριστά, το προσωπικό του ιατρείου θα πρέπει να φροντίζει σχολαστικά τον επαρκή αερισμό του χώρου ( τουλάχιστον  10 λεπτά ) καθώς και την απολύμανση    επιφανειών  , συσκευών η εργαλείων.
Οι ειδικές μάσκες με φίλτρο  πρέπει να αποφεύγονται από́ τους ασθενείς και η χρήση τους αφορά μόνο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς μπορεί να συμβάλλουν στη διασπορά του ιού.
Η επανάκαμψη της επιδημίας θα επικρέμεται και θα αποτελεί ένα διαρκή κίνδυνο. Τα μέτρα αυτοπροστασίας  και η αυτοπροφύλαξη   εξακολουθεί  να είναι  η καλύτερη  μέθοδος    πρόληψη της νόσου  για  την περίοδο   στην οποία εισερχόμαστε .
Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο πρέπει και οι γιατροί να είμαστε θωρακισμένοι και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα ιατρεία και τα εργαστήρια μας να τηρούν τους απαραίτητους κανόνες προστασίας του προσωπικού και των ασθενών μας αλλά και οι συμπολίτες μας να κατανοήσουν την σοβαρότητα της κατάστασης  και να φέρονται με μεγάλη υπευθυνότητα . 
                                          

                                              ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ