Προς                                

Αθήνα, 30/04/2020
                                              Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας                                      
 Α.Π.: 5532
                                                 Προέδρους ΙατρικώνΣυλλόγων
                            
Κοινοποίηση
– Εκλέκτορες Π.Ι.Σ.
– Ιατρικές Εταιρείες της χώρας
– Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι μετά τις 4 Μαΐου είναι χρήσιμο να αναπροσαρμοστεί η λειτουργεία μας με τον παρακάτω τρόπο:1) Λειτουργία Ιατρικών Συλλόγων
Η λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων σταδιακά μπορεί να ομαλοποιηθεί, αποφεύγοντας όμως την μη απαραίτητη παρουσία  κοινού.
Κατά συνέπεια, εργασίες που μπορούν να γίνονται με τη χρήση της τεχνολογίας από απόσταση, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων γραφειοκρατικών εργασιών, θα πρέπει να συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Για την εξυπηρέτηση των ιατρών οι Ιατρικοί Σύλλογοι συνίσταται να λειτουργούν με ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται ο συχνωτισμός στα γραφεία τους. Οι υπάλληλοι των Ιατρικών Συλλόγων, συνίσταται να χρησιμοποιών μάσκα, όπως και οι επισκέπτες και φυσικά να τηρούνται σχολαστικά και αυστηρά όλοι οι υπόλοιποι κανόνες κοινωνικής απόστασης και υγιεινής.
2) Ιατρικοί Επισκέπτες
Μέχρι και τις 18 Μαΐου οι ιατρικοί επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνουν στους ιατρούς από απόσταση με τη χρήση της τεχνολογίας και οι συνάδελφοι θα πρέπει να διευκολύνουν αυτή τη λειτουργία.
3) Τηλεϊατρική
Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά και μόνο για την παρακολούθηση ασθενών θετικών σε COVID-19, ανάλογα με την κλινική τους εικόνα και τη φάση της παρακολούθησης και ασθενών που βρίσκονται σε καραντίνα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας επίσκεψης του ασθενούς στον ιατρό,(πχ νησιά με δυσκολία πρόσβασης, απομονωμένα μέρη, πλοίακ.λπ.). Η γενική χρήση της τηλεϊατρικής για μη επείγοντα περιστατικά και για το σύνολο των ειδικοτήτων, θα πρέπει να αποφεύγεται για τους επιστημονικούς και νομικούς λόγους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη επικοινωνία μας.
4) Μέτρα προστασίας στα ιατρεία
Τα μέτρα προστασίας στα ιατρεία όπως έχουν περιγραφεί στην ανακοίνωση της 14ης Απριλίου 2020, θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά, καθώς και όλα τα μέτρα που αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Π.Ι.Σ. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι σκόπιμο να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων ειδικά στην πρώτη φάση, μέχρι αυτά να εμπεδωθούν στους συναδέλφους ιατρούς.
5) Άυλη συνταγογράφηση
Η άυλη συνταγογράφηση στην περίοδο αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεκτιμώντας την ανάγκη του περιοδικού ελέγχου των παθήσεων των ασθενών, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες έχει ανασταλεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι θεράποντες κατά την κρίση τους, μπορούν να συστήνουν επανεξέταση εφόσον είναι αναγκαία, όταν έχουν αιτήματα άυλης συνταγογράφησης ασθενών που δεν έχουν ελεγχθεί επί μακρόν.
6) Helpdesk του Π.Ι.Σ.
Η λειτουργία του helpdesk του Π.Ι.Σ. αποκλειστικά για τους συναδέλφους ιατρούς θα συνεχιστεί ώστε να βοηθήσει στην καθημερινήλειτουργία των ιατρών.
Παρακαλούμε για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας για τα ανωτέρω, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην κανονικότητα από τις 4 Μαΐου.