Αθήνα, 06/11/2020
Προς Α.Π.: 7522
Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας Κοινοποίηση:
– Ιατρικές Εταιρείες της χώρας
– Εκλέκτορες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της έξαρσης της πανδημίας COVID– 19, παρακαλούμε για υπενθύμιση στα μέλη σας της αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας των ιατρείων και με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι το Helpdesk του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία από Δευτέρα 9-11-2020 με ώρες λειτουργίας 09:00 π.μ. – 21:00 και αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση των ιατρών, για τη διαχείριση περιστατικών COVID– 19 στα εξής τηλέφωνα:
• 210 7295032εσωτερικό 111 & 112 και
• 2310 262300 εσωτερικό 900