Διαδικασία διαχείρισης εμβολίων από ιδιώτες ιατρούς
Δείτε Εδώ!
Εκπαίδευση της διαδικασίας Διαχείρισης Εμβολίων από Ιδιώτες Ιατρούς
Δείτε Εδώ!
Εμβολιασμός απο Ιδιώτη Ιατρό
Δείτε Εδώ!
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 9785 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
Δείτε Εδώ!
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (πολυιατρεία)-(F)
Δείτε Εδώ!
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ (F)
Δείτε Εδώ!
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ_25.6.2021 emvolio.gov.gr v1
Δείτε Εδώ!
Επαιδευτικό Εγχειρίδιο, Εμβολιασμοί Κατ’ Οίκον, Έκδοση 1.0
Δείτε Εδώ!
Οδηγίες για Εμβολιασμό Κατ Οίκον, ΣΥΝΟΛΙΚΟ v.2
Δείτε Εδώ!