Ρέθυμνο 28/6/2021
Αρ.πρωτ. 193
Προς
τους ιδιώτες γιατρούς
μέλη του
Ι.Σ.Ρ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
η εξέλιξη της πανδημίας και η εμφάνιση των μεταλλάξεων, όπως και η πορεία των εμβολιασμών που παρουσιάζει σχετική καθυστέρηση στο νομό μας, επιβάλλει σε όλους μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στα ιατρεία μας, τηρώντας τα βασικά μέτρα προστασίας και κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.
Η διαρκής ενημέρωση μας από αξιόπιστες ιατρικές πηγές είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.
Παράλληλα θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια μας να αυξήσουμε το ποσοστό ανοσίας στην κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο κατά την διάρκεια της καθημερινής μας εργασίας , για την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών-επισκεπτών και γενικότερα συμπολιτών μας, σχετικά με την αξία του εμβολιασμού στην ανάσχεση της πανδημίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ