ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛ.-FAX 2831029016
E-mail is-reth@otenet.gr

Ρέθυμνο 22/9/2021
Αρ.πρωτ. 278

Προς
τους ιδιώτες γιατρούς
μέλη του Ι.Σ.Ρ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας εφιστούμε την προσοχή για την αυστηρή τήρηση των μέτρων που ισχύουν για τα ιατρεία ,όπως αναλύονται παρακάτω.
Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 (ΦΕΚ Β 4337/18.9.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.», ισχύουν για τους εισερχόμενους στο ιατρείο και λοιπούς φορείς ΠΦΥ τα ακόλουθα :
• Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή
• Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.
• Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εξέταση.
 Από το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021:
ο Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανόμενων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων.
ο Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών ιατρείων,
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free 6R του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.ΚΑΠΕΛΕΡΗ