Δωρεάν ψηφιακές υπογραφές στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς από την ΗΔΙΚΑ

Αθήνα 4 Απριλίου 2022

H ΗΔΙΚΑ παρέχει δωρεάν εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς που είναι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ).

Οι νέες ψηφιακές υπογραφές θα διατίθενται στους Ιατρούς και στους Φαρμακοποιούς είτε σε USB Token είτε ως Απομακρυσμένη ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργία Υπογραφής) και θα τους δίνουν τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα και τα δεδομένα που καταχωρούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι Ιατροί θα μπορούν να υπογράφουν τις συνταγές τους κατά την καταχώρηση, να συνδέονται με τη χρήση USBToken στην εφαρμογή της ΗΣ και να υπογράφουν τις Ιατρικές Βεβαιώσεις ψηφιακά.

Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά με βασικό το ότι η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια νομική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή, με βάση τον ΕΚ 910/2014 Άρθρο 25, αλλά είναι ασφαλέστερη γιατί δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Επίσης μετά τη χρήση της το περιεχόμενο του εγγράφου δεν τροποποιείται και παρέχει προστασία από αποποίηση και μονομερείς τροποποιήσεις, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων που υπεγράφησαν.

Επιπλέον, η ψηφιακή υπογραφή μειώνει το κόστος και το χρόνο απασχόλησης ενώ παράλληλα είναι εύκολη στη χρήση στο πεδίο εφαρμογής, διασφαλίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

Εμπιστευτικότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Ακεραιότητα: προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους
Πιστοποίηση: επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποστολέα
Μη άρνηση αποδοχής:Ο αποστολέας (υπογράφων) δεν μπορεί να αποποιηθεί την υπογραφή
Για την ευκολότερη χρήση, η απομακρυσμένη απαιτεί την εγκατάσταση του Google Authenticator στο κινητό σας, το οποίο μετά την εγκατάσταση δεν απαιτεί σύνδεση στο Internet
Ειδικότερα για χρήστες Mac και Linux προτείνεται η επιλογή της απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής
Τα δεδομένα της ψηφιακής υπογραφής μίας ιατρικής πράξης αποθηκεύονται στην ΗΔΙΚΑ και δεν μπορούν να αλλοιωθούν, ενώ ενδεχόμενη αλλοίωση καθιστά την υπογραφή άκυρη.

Αποκτήστε ψηφιακή υπογραφή εύκολα και άμεσα

Μεταβαίνετε στο www.e-prescription.gr
Κάνετε Login με τους κωδικούς της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Αιτήστε για ψηφιακό πιστοποιητικό, επιλέγοντας τον τύπο (USB ή Απομακρυσμένη)
Τα στοιχεία σας καταχωρούνται στο σύστημα του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, BYTE Computer ΑΒΕΕ
Εκτυπώνετε την αίτηση και τους όρους συνδρομητή
Αποστέλλετε τα παρακάτω έγγραφα στην έδρα της BYTE Computer ΑΒΕΕ, Καλλιρρόης 98, 11741 Αθήνα:
üτην αίτηση, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ

üτους όρους συνδρομητή, απλώς υπογεγραμμένους

üεπικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου

Με τη λήψη τους από την BYTE πραγματοποιείται η έκδοση των εγκεκριμένων ψηφιακών πιστοποιητικών και λαμβάνει χώρα αντιστοίχως η αποστολή του USB (εφόσον έχετε επιλέξει USB)

Εάν έχετε επιλέξει «Απομακρυσμένη», θα σας σταλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης και SMS με τον κωδικό ενεργοποίησης