Δοκιμαστικό Συνέδριο

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

The event is finished.

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ημέρα 1

08:00 - 18:00
Δοκιμαστικό συνέδριο ημέρα 1
έλεγχος

Ημέρα 2

11:00 - 19:00
Δοκιμαστικό συνέδριο ημέρα 2
έλεγχος
Go to Top